bar-1

הדפסת פנקסי קבלות או חשבוניות שימושיות גם בעידן המודרני והדיגיטלי, רבים מעדיפים את הפשטות והנוחות שבפנקס ידני.
הפנקס הסטנדרטי מגיע בד"כ בגודל A4 או A5 עם מקור + שני העתקים.
מודפס בשחור ע"ג נייר כימי.

במחלקת הסטודיו שלנו, העומדת לרשותכם ניתן לראות מגוון דוגמאות קודמות עם נוסחים שונים וטבלאות בהתאם לשימושכם.
ניתן לבחור ולשנות את הפרטים לפי העסק הפרטי שלכם.

ההדפסה מתבצעת בשיטה המודרנית והדיגיטלית עם מיספור אוטומטי.
מצ"ב דוגמאות של פנקסים בנוסחים שונים.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?
חייגו עוד היום לנציגי דפוס פרינטיב -02-6551000

הצעת מחיר