bar-1

בהוצאת הרב ישראל גולדשטיין

שילוב יחודי של קודש ואומנות שלא נראה כמותו בעבר.

המתנה הנצחית שמרהיבה את העין ומחממת את הלב.

עבודה נדירה ביופיה המשלבת יצירות של מאה וחמישים

אמנים המפארות את המזמורים בצבעים אומנותיים.

תיאור

ספר התהילים המפואר - מהדורה קטנה:

תהלים
פרטים נוספים

ספר התהילים המפואר - מהדורה גדולה:

ספר מזמור תהילים
פרטים נוספים

ספר התהילים המפואר - מהדורת ענק ייחודית:

ספר תהילים
פרטים נוספים
להצעת מחיר
מידע נוסף
גדלים

מהדורה קטנה, מהדורה גדולה, מהדורת ענק ייחודית

הצעת מחיר