bar-1


*שם מלא: שם החברה:
כתובת: *טלפון:
ישוב: פקס:
*אימייל: איש הקשר שלי בפרינטיב: איך הגעת אלינו?

לבקשה מפורטת הכוללת את תיאור המוצר, כמות, גודל ומספר העמודים, צבעי ההדפסה, סוג הנייר, סוג הכריכה והגימורים הדרושים הקלד כאן ונשוב אליך בהקדם:

סוג הכריכה:

כריכה קשה כריכת ספירלה כריכת סיכות כריכה רכה
כמות: מספר עמודים:
גודל עמוד: תאריך יעד לאספקה:
גימורים נוספים: צבעי הדפסה של העטיפה:
צבעי ההדפסה של הפנים:
 * סוג נייר של העטיפה

למינציה לעטיפה:
למינציה מטלמינציה מבריקהלמינציה משי

עיצוב לעטיפה:

סוג נייר של הפנים:

עיצוב פנים הספר: