bar-1

מחלקת האופסט – המחלקה המרכזית בפרינטיב

בעידן מתקדם זה דפוס פרינטיב אינו מתפשר ומציג לרשותכם ​2 מכונות הדפסה שמדפיסות צבע מלא בריצה אחת.
או הדפסות פרפקטור לצבע פנטון ושחור לבן להדפסת ספרים וחוברות.

בחוד החנית עומדת ספינת הדגל, מכונת 4 צבעים, גליון,
חדשה של היידלברג עם כל השיכלולים להבטחת עבודות איכות ברמה הטובה ביותר בשוק.