bar-1

הדפסה מקצועית, איכותית ויעילה – מתחילה בשלב הקדם דפוס!
בפרינטיב הכל תחת קורת גג אחת! כולל שלב הקדם דפוס.

הכנה מהירה, מקצועית ויעילה לדפוס

במכונת לוטם CTP חדשה ומהירה, בשלוש עמדות מונטאז'
ובמערכת prinergy חדישה מבוססת PDF.

והבונוס – תיקון קבצים ולוחות במקום:
בפרינטיב יש חיבור מלא בין מחלקת הקדם דפוס לדפוס הדיגיטלי –
זה מאפשר לנו להפיק הגהות בעלות אמינות גבוהה של תוכן וצבע, על גבי הנייר
שעליו תודפס העבודה הסופית. כל זאת באמצעות הפקת ההגהות במכונת הIndigo .
שלחת קובץ סגור ובהעתק השמש גילית טעות – ברשות פרינטיב כלים המאפשרים
תיקון הטעות במקום, ללא צורך בחזרה לגרפיקה.
אפשרות לתיקון כל סוגי הקבצים (כולל PDF), ומכל תוכנה גראפית.